Talu ajalugu


Mäehansu talu taasrajamine algas 1994. aastal, kui tagastati Lauri Salumäele Mäehansu maaüksus, mis oli 1945. aastani kuulunud vanaisa Ludvig Salumäele (Senka enne 1938). Ludvig oli Mäehansu talu 55,11 ha omandanud 2. mail 1933 Maapanga oksjonilt  5410 krooni eest. Talu põhitulu tuli kartuli kasvatusest ja müügist 3 km kaugusel asunud Varangu mõisa viinaköögile. 1940. aastal oli talus 11 lüpsilehma, 3 hobust ja muud koduloomad. Ludvig oli sunnitud talust lahkuma peale nõukogude korra kehtestamist peale II maailmasõda.
2018. aastal on talul maad 181,2 ha, millest metsamaad on 106,2 ha ja põllumajandusmaad 49,9 ha.

Pildil on talu endine rehi, mida nõukogude ajal kasutati väetisehoidlana ja viimasel ajal on kasutusel heinahoidlana.