Metsandus

Mäehansu talul on 106,2 ha metsamaad. Metsamajandus algas 1997. aastal, kui tagastati Mäehansu maaüksus, mis oli 1940. aastani kuulunud Ludvig Salumäele (Senka enne 1938).  Metsamajanduse eesmärgiks on olnud algusest saadik metsa keskmise tagavara tõstmine raiudes halvema seisukorraga (madal täius, haigused) metsi mitte ületades metsa juurdekasvu. Metsa tagavara on tõusnud 124,3 tm/ha (2006. aastal) 128,2 tm/ha tasemele (2016. aastal). 20 aastaga on rajatud 29,9 ha metsakultuure, milleks on vaja läinud 88455 istikut, sh. 15520 istikut kultuuride täiendamiseks. Talul on metsamajandaja FSC sertifikaat 2014. aastast Rakvere Metsaühistu grupisertifikaadi koosseisus. 2018. aastal sai talu parimaks metsamajandajaks – https://erametsaliit.ee/metsamajandajate-konkurss/metsamajandajate-konkurss-2018/

Metsarada

Talu keskuse juures on 1030 m pikkune metsanduslik õpperada. Metsaraja ümbruses kasvab 10 eesti metsapuu liiki, 12 põõsaliiki ja 5 võõrpuuliiki. 

1.     Eraldus 15   1,6 ha 1996. aastal põllul kasvama hakanud praegu kuni 21-aastane männik. 1994. aastal oli siin kartulipõld.  2003 aastal istutati 4610 männiseemikut täienduseks. 2009. aasta metsakorralduse järgi on koosseis 100Mä. Järgnevatel aastatel on juurde istutatud metsataimejääkisid – tammesid, kuuski, kaskesid ja lehiseid.

2.    Eraldus 11     2,5 ha 1999. aastal lageraielangile tekkinud looduslik uuendus. Enne raiet oli koosseis 3ks3hb2ku2mä (1998. a. metsakorraldus). 2009. aasta metsakorralduse järgi on koosseis 35lv30ks30hb5ku. 1999. aastal on istutatud 250 mändi. Istutatud männid on 99 % hävinud põdrakahjustuse tõttu. Aastatel 2001 kuni 2005 on istutatud koridorkultuurina 2400 kuuske, mis kannatas tugeva metskitsekahjustuse tagajärjel.

3.     Eraldus  10   1,8 ha 1994. aastal Õitsengu kolhoosi poolt rajatud kuusekultuur. 2009. aasta metsakorralduse järgi on koosseis 45lv30ku15hb10ks. Siin on tehtud valgustusraiet 2000. ja 2006. aastal.

4.    Eraldus 12    2,6 ha 1984. aastal Õitsengu kolhoosi poolt rajatud kuusekultuur.  2009. aasta metsakorralduse järgi oli koosseis 70ku15lv8mä7ks. Siin on tehtud valgustusraiet aastatel 1998 kuni 2001.